0

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met outletsport.be. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING

Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het digitaal doorsturen van de bestelling op de website, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID

Art 3. Onze verzendingen gebeuren via Bpost.De klant dient bij aankomst de goederen te controleren op eventuele transportschade en dit direct melden aan Be-Cycle
Klachten ivm transportschade moeten gemeld worden binnen de week na ontvangst van het pakket.

BETALING

Art. 4
Betaling gebeurt steeds elektronisch via uw betaalkaart naar keuze. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

UITVOERING

Art. 5
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via bankcontact of bevestiging van de betaling via Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN

Art. 6
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

BINDING

Art. 7
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

VERZENDKOSTEN

Verzendingen binnen Belgie kosten 4.50€.Gratis vanaf 75€
Verzendingen naar Nederland kosten 9€.Gratis vanaf 100€